Søg
  • Energy360

Ledelse med fysisk afstand uden social afstand

– Hvordan skaber jeg nærvær og sammenhængskraft når vi ikke kan være fysisk sammen?

Jeg tror der er forskellige muligheder, og at vi som ledere står overfor to særligt vigtige opgaver:

  • Team-ånd på afstand – det kalder på ledelsesdyder som fælles mål, visioner og motivation. Vi skal sætte sammenhængskraft på dagsorden.

  • Team-ånd tæt på – selv med Corona iblandt os kan og må vi faktisk godt mødes for at sætte teamet i fokus. Vi udvikler os bedst som team når vi er sammen.

Team-ånd på afstand

Den første tid med hjemmearbejdspladser og lukkede kontorer har kaldt på praktiske ledelsesværktøjer. Nye arbejdsprocesser skulle fungere, opgaveporteføljen sikres og økonomiske risici og faldgruber identificeres. I denne tid har vores virtuelle møder haft fokus på fremdrift, den enkeltes mentale tilstand, sparring på konkrete faglige udfordringer og sparring på hverdagens udfordringer med børn og hunde under skrivebordet.

Det har givet mindre fokus på, om TEAMETS sammenhængskraft er intakt. Derfor tror jeg det er tid til at finde gamle ledelsesdyder frem og sætte fokus på teamets mål, visioner, samarbejdsværdier og den enkeltes glæde og motivation.

Der er mange måder at gøre det på, men start f.eks. med at dedikere hvert 3. virtuelle teammøde til et emne som alene har til formål, at skabe team-ånd og sammenhængskraft. Vær kreativ, vær modig – det er muligt både at brainstorme og lege med post-it´s i et virtuelt møde. Bed alle nævne 10 ting som motiverer dem eller bed alle se en interessant TED-talk og diskuter indholdet – det er kun fantasien og modet som sætter grænser.

Jeg tror en af de vigtigste ledelsesopgaver lige nu og her er, at sætte godt gammeldags fokus på sammenhængskraft og socialt nærvær. Det er en god værdicase!

Teamet i fællesskab

Vi må og skal finde en måde at mødes i vores team, i vores virksomhed – fælles teamudvikling med fysisk tilstedeværelse (på afstand selvfølgelig) er kommet for at blive. For det ER sammen med andre (og særligt udendørs), at vi udvikler os og finder fælles fodslag.

Det vrimler med digitale og on-line tilbud, hvilket helt sikkert også har sin plads. Men det ER når vi er fysisk sammen, at vores hjerne udskiller mest lykkehormon. Der bliver lidt højere til loftet når vi kan spejle os i andre, grine med krop og sjæl – mens vi ser hinanden i øjnene. For mange er det en af hovedårsagerne til at være en del af et team.

Team-ånden vil i sådanne timer få et gevaldigt boost som du vil kunne mærke på de virtuelle møder og på kontoret i lang tid.

Lav en møderække for teamet:

  • en ”live profil- og adfærdsanalyse” sammen ude på græsplænen.

  • et milepælskorts over det kommendes års ledelses- og samarbejdsindsatser.

  • visionen for teamet/organisationen og oplev hvordan nye tanker også skaber ny adfærd.

  • ægte teambuilding-øvelser udført med god fysisk afstand

Gør det i det lille team eller i mindre grupper på tværs af organisationen. Slut af med et fælles virtuelt morgenmøde med masse af fotodokumentation, indlæg og opsummering fra de enkelte grupper.

Tænk kreativt – Tænkt stort – Tænk ud-af-boksen.

Der findes masser af fantastiske muligheder i naturen, på mindre kursussteder – og masser af gode samarbejds- og sparringspartnere som kan hjælpe med ideer og facilitering.

LEDELSE PÅ AFSTAND MEN TÆT PÅ

LEDELSE MED SOCIALT NÆRVÆR OG SAMMENHÆNGSKRAFT

#Energy360 #Running26
25 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle