EXECUTIVE BUSINESS ADVISOR

Hvad er vinderstrategien?  

 

I vores hverdag, hvor vi er i konstant udvikling og skal jonglere med alle (arbejds)livet 360°, handler det om at få passioner og ambitioner sat i spil samtidig. Overensstemmelse mellem krav, værdier og reelle personlige mål skal være på plads. 

 

Det handler om at styrke både individet, teamet og hele organisationen. Sæt retning, skab tillid, få afklaring - og hold styr på energien i hele processen. 

 

Ægte 360° high performance opstår, når vi er i balance og kan stille skarpt på både øjeblikket og på fremtiden.

 

Med redskaber fra mentaltræningens og performance-coachingens univers samt min viden og erfaring fra de erhvervsmæssige rum, kan vi sammen skabe det, som passer netop til din situation.

 

​Som fortrolig sparringspartner, rådgiver, rejsekammerat og idémager skaber jeg processen – styrende eller faciliterende efter behov.

 

Står din virksomhed og du – som virksomhedsleder eller som en del af en ledergruppe – overfor en stor forandring, så kan strategisk sparring vise dig vejen til de rette løsninger. En vej, som passer til dine eller jeres udfordringer, værdier og mål. 

 

Du får en unik indsigt, viden, værktøjskasse og fornemmelse for, hvad der kræves i succesfulde transformationer.

Undervejs får du masser af luft og ny inspiration til hjernen, hjertet og sjælen. Gennem sparring og støtte kan vi sammen finde en grundklang, sætte retningen og vælge værktøjerne – strategisk, taktisk og operationelt.

Ved store udfordringer eller i kritiske situationer, er det ekstra vigtigt at undgå kortvarige krise-beslutninger. Vi skal turde holde fokus på helhed og balance  som er fundamentet for high performende mennesker og organisationer.

High performance kræver modig ledelse med fokus på:

  • Afklaring og retning

  • Fokus og visualisering – vinderinstinkt og mod.

  • Styrke, tillid og is-i-maven

  • Tro, håb og energistyring

  • Rum og forventning om at man løfter og sætter hinanden fri

  • Ledelse, guidence og gensidig respekt

  • Totalitet

Vi har alle op mod 90.000 tanker i døgnet hvoraf cirka 80% er negative – vi overmandes, hvis vi ikke træner os i at have fokus på de 20% positive tanker.

Lisbeth har i kraft af hendes medvirkning i vores advoisory board bidraget positivt med at udvikle vores firma. Hendes brede profil gør at hun er i stand til at se problemstillingerne fra flere forskellige vinkler på en gang, hvilket har været en virkelig stor hjælp for os. Lisbeth er en super engageret og energisk sparringspartner, der virkelig formår at komme med de rigtige indspark.

Rune Veile

Architect, Partner

URBAN POWER

Skal jeg også hjælpe dig og dit team i mål? 

KONTAKT MIG HER